2015. december 16., szerda

Monyónyár

írások, könyv, meseregény, mese, gyermek, család, utazás,

Márkus egyik kedvenc részlete a Monyónyárból:
"- Kedveseim, szólt közbe Lujzi, - ezennel megtartjuk a lakodalmatokat, tudjátok, ezt itt így szokás, és huncutul rákacsintott Samura.
Samunak átvillant a fején, lehet, hogy azok a csendes szieszták, amiket ő elképzelt magában, már csak a képzeletében fognak létezni. De sok ideje nem maradt töprenkedni. Lujzi pillanatok alatt előkerítette Monyolgát. Őt tartották az utca legbölcsebb asszonyának. Lehet, hogy azért, mert egy másik monyországból jött és olyan furcsán rakta össze a szavakat, hogy alig lehetett érteni belőle valamit. Igen bölcs asszony, mondták rá egyesek. Rejtvényekben beszél, mondták rá mások. Egy kukkot se értünk belőle, mondták rá megint mások.
De Lujzi szerint az alkalomhoz pont rá volt szükség.
Monyolga begurult a kapun. Nem biciklivel jött, vagy motorral, vagy egyéb, keréken guruló járművel, hanem ő úgy járt, mintha gurulna. Olyan kerek volt, mint egy paradicsom.
- Fiatal monyókákokokk hjol lenni-menni? kérdezte kedves hangon.
- Itt állnak előtted, kedves Monyolga, felelte Lujzi.
- Hjol? Én látni csak tiritarkulec vendégseregély, mányasszonkát, vűlegínykét sehjol, sehjol.
Lujzi észbe kapott. Házimonyó és Mezei monyó zavarukban teljesen eltűntek. De amikor aztán Lujzi súgott valamit a levegőbe, oda, ahol a fülüket sejtette, lassan megmutatták magukat.
- Ohohóóó, kurjantgatott Monyolga. Aztán még azt is mondta, hogy éhéhé, meg juhuhúúú.
Miután körbecsodálta a fiatalokat, megállt előttük.
- Drágecskáim, maguk milyen nevükbe bújkáltak beléje?
Házimonyó és Mezei monyó tanácstalanul meredtek rá.
Lujzi besegített: - Azt kérdi, mi a nevetek?
- Házimonyó, felelte Házimonyó.
- Mezei monyó, felelte Mezei monyó.
Monyolga meglepetten kiáltott fel. Aztán valami teljesen idegen nyelven, amit a jelenlevők közül senki, de senki nem értett, elkezdett hadarni valamit, a képe pedig egyre vörösebb lett a nagy izgalomtól. Most már tényleg úgy nézett ki, mint egy paradicsom. Félő volt, hogy kipukkad.
- És most én mi a csudálatot csinál? fakadt ki végül. Itt lenni egy darab Házimonyó, egy darab Mezei monyó. Én most kettejük összeházasítani, vagy összemezeíteni?
Ezt a fogas kérdést hogy, hogy nem, mindenki megértette. El is gondolkodtak mindannyian, de senki nem tudta, mi is lehetne a megoldás.
Végül Monyolga homlokán kisimultak a ráncok, arcát ismét beragyogta széles mosolya.
- Megoldásban kitaláltam! Házimenyecske és Mezei manyócská szerelemben megszűnik. Káputt. Ti lenni egy új monyócská faj. Se házi, se mezei, hanem egy harmadiká.Ti mától fogvá lenni monyoázisok, csinálni sok kicsi monyoázis gyermekecská. Ahol ti új fajotok lenni, ott mindig lenni zöld és víz és remény. És sok csiklindecská szeretet. Lujzicská drágecská, mi lenni új asszonká neve?
Lujzi egy darabig töprenekedettt, aztán ránézett az új asszonykára, a hajdani Házimonyóra, aki már egyáltalán nem tűnt olyan harciasnak, mint régebb. Úgy állt ott, mint egy gyönyörűen nyíló rózsa.
- Legyen új neved Zsenge.
- S hát Samubácskó, új férfijú neve mi legyen?
Samu ránézett a hajdani Mezei monyóra, aki egyre jobban tetszett neki. A fiatal monyó büszkén húzta ki magát szépséges asszonykája mellett.
- Legyen az új neved Délce.
Monyolga folytatta a ceremóniát: - Ti lenni nagy, új monyoázisnép kezdet, lenni alfája új élet, új zöldség, frissesség, szeretet, szépség. Lenni hacskari macskari, dunnyhásza csiklindijá palacsintárucka ljebucka bucska...
Monyolga még folytatta volna a maga érthetetlen nyelvén, de Samunak ahogy a palancsinta szó megcsapta a fülét, egyből megkordult a gyomra, s gyorsan közbe is avatkozott: - Köszönjük, kedves Monyolga az egyedülálló ceremóniát. Kezdődjék hát a lakodalom!
Zsenge és Délce egy kicsit még nyugtalankodtak az alfa miatt, elég félelmetesen hangzott és senki nem tudta, vajon mit jelenthet, de aztán megfogták egymás kezét, és elmúlt minden aggodalmuk. Hetedhét utcára szóló lakodalmat csaptak."

Ajánlom kicsigyermekeknek, nagyobbacska gyermekeknek, olyanszerűeknek is, mint én, és nálam öregebbecskéknek is. Akár angyalra is.

Lehet venni: Koinóniánál, nálunk, Booklineról, Librinél, Ábeléknál :)

írások, könyv, meseregény, mese, gyermek, család, utazás,

A kép a könyvből való, Kürti Andrea ilyennek látja Ludmillát. Hogy ő ki? Nem mondom meg :D
© Gergely Edó

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése